O próximo día 17 de agosto, de 8:00 a 13:00 horas, co fin de efectuar traballos de mantemento da rede eléctrica , a empresa subministradora producirá interrupcións na subministración da electricidade nos seguintes lugares da parroquia de Santa Cruz:

O Vilar, Aquelabanda, Ermida, Castro, Senra, Casanova, Suomonte, Carracedo O Retorno, Porto da Pena, Albariza