Comisión especial PXOM

As súas funcións son, entre outras,

  • Información, debate e proposta de asuntos relacionados co desenvolvemento e tramitación do PXOM.
  • Realizar suxestións e observacións sobre calquera aspecto relacionado co desenvolvemento do PXOM.

Composición actual:

Beatriz Bascoy Maceiras, alcaldesa, BNG.

Miguel Angel Pedreira Rodríguez, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

Magín Lago Tuimil, concelleiro do Grupo municipal do BNG.

                               , concelleiro do Grupo Municipal do PP.