Moeche en cifras

Este apartado da web permíte coñecer  Moeche en termos estatísticos: territorio, poboación, número de persoas usuarias do Servizo de Axuda ao Fogar, datos socio-económicos, orzamentos e outros datos que se irán incorporando, extraídos do Instituto Galego de Estatística e do propio Concello.

Demografía

Tipos de solo

Economía

Evolución dos Gastos e Ingresos do concello nos últimos anos.

Benestar social

Persoas atendidas polo servizo de Benestar social.

Reciclaxe/Residuos

Os importes que o Concello de Moeche debe pagarlle cada ano a SOGAMA para a xestión do lixo descenderon no ano 2015 e no 2016, mais seguen a ser elevados. A súa redución depende directamente do bo uso que todos fagamos dos colectores de papel, vidro e plástico.