Protección de Datos, LSSICE e Cookies

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

A efecto do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o CONCELLO DE MOECHE,  con NIF: P1505000H informa ao Usuario de que é titular de ficheiros de datos de carácter persoal inscritos no R.X.P.D. (Rexistro Xeral de Protección de Datos) nos que os seus datos quedan incorporados e son tratados co fin de prestarlle os servizos solicitados e enviarlle a información acerca do Concello que poida ser do seu interese.

ENVIO E REXISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados polo CONCELLO DE MOECHE. Así mesmo, o non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos devanditos servizos.

De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que se obteñan como consecuencia do seu envío de datos persoais, serán incorporados a un ficheiro titularidade do CONCELLO DE MOECHE con domicilio en San Ramón s/n, 15563 Moeche (A Coruña), tendo implementadas todas as medidas de seguridade establecidas no Real Decreto 1720/2007.

Exactitude e veracidade dos datos facilitados.

O Usuario que envía a información ao CONCELLO DE MOECHE é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose ao CONCELLO DE MOECHE de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.

O CONCELLO DE MOECHE non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información. Exonérase o CONCELLO DE MOECHE de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o Usuario como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada polo CONCELLO DE MOECHE sempre que proceda de fontes alleas ao mesmo.

Cesión de datos a terceiros.

O CONCELLO DE MOECHE non cederá os datos persoais a terceiros. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso do afectado en virtude do Art. 6 LOPD.

Exercicio de dereitoss de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través de correo postal en: CONCELLO DE MOECHE, Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña) ou ao correo electrónico: correo@moeche.gal xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I., e indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

Aceptación e Consentimento.

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte do CONCELLO DE MOECHE, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.

CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

O CONCELLO DE MOECHE resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciales así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o CONCELLO DE MOECHE anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

 

2. LSSICE:

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do  11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación detállanse os datos identificativos do Concello:

Nome da entidade: CONCELLO DE MOECHE

NIF: P1505000H

Dirección: Rúa da Feira nº32, San Xoan. 15563 Moeche (A Coruña)

Teléfono: 981404006

Email: correo@moeche.gal

FINALIDADE DA PÁXINA WEB.

Información da actividade municipal, noticias, comunicación de eventos, prazos e avisos varios. Trámites propios das entidades municipais.

O presente aviso legal (en diante, o “Aviso Legal”) regula o uso do sitio web: moeche.gal e concellodemoeche.com

LEXISLACIÓN.

Con carácter xeral as relacións entre o CONCELLO DE MOECHE cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

USO E ACCESO DE USUARIOS.

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co CONCELLO DE MOECHE ou calquera das súas delegacións.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade do CONCELLO DE MOECHE e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito do CONCELLO DE MOECHE.

CONTIDO DA LA WEB E ENLACES (LINKS).

O CONCELLO DE MOECHE resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web podendo mesmo limitar ou non permitir o acceso á devandita información a certos usuarios.

O CONCELLO DE MOECHE non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por “links” ou ligazóns desde calquera páxina web propiedade do CONCELLO DE MOECHE. A presenza de “links” ou ligazóns nas páxinas web do CONCELLO DE MOECHE ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

 

3. POLÍTICA DE COOKIES:

O CONCELLO DE MOECHE a través do presente documento, recolle a súa Política de recollida e tratamento de cookies, en cumprimento do disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE).

As cookies almacénanse no equipo terminal do usuario (computador ou dispositivo móbil) e recompilan información ao visitar a páxina web www.moeche.gal e www.concellodemoeche.com coa finalidade de mellorar a usabilidade das mesmas, coñecer os hábitos ou necesidades de navegación dos usuarios para poder adaptarse aos mesmos, así como obter información con fins estatísticos. No caso daqueles usuarios que xa sexan clientes/usuarios do CONCELLO DE MOECHE, a información solicitada coas cookies servirá tamén para a súa identificación ao acceder ás distintas ferramentas que o CONCELLO DE MOECHE pon á súa disposición para a xestión dos servizos.

A presente Política de Cookies será de aplicación a aqueles usuarios que voluntariamente visitan as páxinas web do CONCELLO DE MOECHE , cumprimentan formularios de recollida de datos, acceden ás ferramentas que o CONCELLO DE MOECHE pon a disposición dos seus clientes para xestionar os seus servizos, ou utilizan calquera outro servizo presente no sitio web que implique a comunicación de datos ao CONCELLO DE MOECHE, ou o acceso a datos polo CONCELLO DE MOECHE para a prestación dos seus servizos.

O CONCELLO DE MOECHE informa os usuarios das súas páxinas web, da existencia de cookies e pon á súa disposición a presente Política coa finalidade de informarlles achega do uso e do obxecto das mesmas. O feito de continuar a navegación a través das súas páxinas, supón o coñecemento e a aceptación da presente Política por parte dos devanditos usuarios.

O CONCELLO DE MOECHE utiliza os seguintes tipos de cookies:

Clasificadas pola súa titularidade:

1- Cookies propias: enviadas e xestionadas directamente polo CONCELLO DE MOECHE.

2- Cookies de terceiros: enviadas e xestionadas por un terceiro alleo ao CONCELLO DE MOECHE, de forma anónima, coa finalidade de realizar estudos estatísticos de navegación polas páxinas web do CONCELLO DE MOECHE.

Clasificadas pola súa finalidade:

1- Cookies técnicas e/ou de personalización: facilitan a navegación, ao identificar a sesión, permitir o acceso a ferramentas de acceso restrinxido, ademais de configurar a medida as opcións dispoñibles. Posibilitan a prestación do servizo solicitado previamente polo usuario.

2- Cookies de análise e/ou publicidade: permiten coñecer o número de visitas recibidas nas diferentes seccións das páxinas web, os hábitos e tendencias dos seus usuarios e en consecuencia, poder mellorar a navegación e o servizo ofrecido polo CONCELLO DE MOECHE (fundamentalmente, Google Analytics), así como xestionar os espazos publicitarios incluídos na páxina web visitada polo usuario. Recompila datos de forma anónima coa finalidade de obter perfís de navegación dos usuarios.

Clasificadas pola súa duración:

1- Cookies de sesión: solicitan e almacenan os datos mentres o usuario accede á páxina web.

2- Cookies persistentes: solicitan e almacenan os datos no terminal do usuario durante un período de tempo variable en función de cal sexa a finalidade para a que foron utilizadas.

O tempo de conservación das cookies dependerá do tipo de que se trate e sempre será o mínimo indispensable para cumprir a súa finalidade.

En calquera caso, os usuarios poden configurar o seu navegador, de maneira que se deshabilite ou bloquee a recepción de todas ou algunhas das cookies. O feito de non desexar recibir estas cookies, non constitúe un impedimento para poder acceder á información dos sitios web do CONCELLO DE MOECHE aínda que o uso dalgúns servizos poderá ser limitado. Se unha vez outorgado o consentimento para a recepción de cookies, desexásese retirar este, deberanse eliminar aquelas almacenadas no equipo do usuario, a través das opcións dos diferentes navegadores.

A forma de configurar os diferentes navegadores para exercitar as accións sinaladas nos parágrafos anteriores, pódese consultar en:

*    Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

*    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

*    Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies